Dátum popis Príjem  Výdaj  Zostatok BÚ Príjem  Výdaj  Zostatok POKL.
               
15.3.2014 Vklad SJF 1 000,00 €   1 000,00 €      
9.6.2014 Príspevok M Oblasti Skoky, Slávia UVLF   500,00 € 500,00 €      
2.7.2014 Vklad SJF - licencie 875,00 €   1 375,00 €      
30.7.2014 SZVJ - kráľovce - poplatok za jazdcov 112,00 €   1 487,00 €      
30.9.2014 poháre a medaily M JO drezúra   200,00 € 1 287,00 €      
9.10.2014 Vyhodnotenie sezóny - V.Tatry   250,00 € 1 037,00 €      
9.10.2014 Príspevok M Oblasti Skoky- juniorov   200,00 € 837,00 €      
5.12.2014 Prevod do pokladne    700,00 € 137,00 € 700,00 €   700,00 €
5.12.2014 Stretnutie oddielov KE a PO         83,60 € 616,40 €
31.12.2014 Poplatky za vedenie účtu za celý rok    52,92 € 84,08 €      
31.12.2014 Zostatok JO Košice     84,08 €     616,40 €