O Z N A M Predsedníctva SJF k registrácií pre rok 2014 (na základe Zápisnice zo zasadnutia Predsedníctva SJF dňa 3.3.2014)

09.03.2014 11:08

Predsedníctvo SJF schválilo zjednotenie termínu registrácie pre členov aj kluby na 15.3. 2014.

 

 

 

                                                                                                  V Bratislave dňa 3.3.2014