PARKÚR NA PRENÁJOM

Parkúr je zapožičaný od Zväzu chovateľov koní Slovenska.

 

Parkúr zahŕňa tento prekážkový materiál:

- stojany predné - 26 ks (po 4 ks červené, žlté, hnedé, zelené, modré, biele) á 75 €
- stojany zadné biele - 14 ks á 40 €
- podmurovka zelená VS - 1 ks á 90 €
- bariéry 3,5 m dlhé - 50 ks á 17 €
- háky - 58 ks á 5 € (19 zelené,10 iné)
- háky bezpečnostné - 10 ks á 20 €
- zástavky - 36 ks á 1 €

 

Cena:    34 € + 20 % DPH za jeden deň prenájmu u člena ZCHKS

             68 € + 20 % DPH za jeden deň prenájmu pre nečlena družstva

 

Zmluva o prenájme

 

Pri záujme o prenájom kontaktujte:

p. Eva Hujava

Tel. č.: 037 / 630 15 59

Mail : ekonom@horses.sk

 

 

Termín zapožičania:

Termín Akcia
27.04.- 30.04.2012 Halové jazdecké preteky - Prešov
04.05.- 07.05.2012 Bardejov
17.08.-19.08.2012 Ličartovce
24.08.-28.08.2012 JK Sihelský Rimavská Sobota
28.09.-30.09.2012 Fintice
05.10.-08.10.2012 Košická Polianka