Oznam klubom

28.02.2014 15:55

Predsedníctvo SJF oznamuje, že registrácia klubov bude prebiehať v súlade s platnými stanovami. Vzhľadom na článok III, bod 1 : klubom môže byť len právnická osoba.

Upozorňujeme kluby, ktoré v minulom roku boli registrované v SJF ako fyzická osoba – podnikateľ alebo SHR, že tieto už v tejto právnej forme nebudú zaregistrované pre rok 2014. Odporúčame klubom zvážiť založenie občianskeho združenia, prípadne po dohode s iným klubom vo svojej oblasti, ktorý spĺňa požiadavky na registráciu, registrovať svojich členov a kone za tento klub a následne behom roka si vyriešiť zmenu právnej formy vlastného klubu.

Kluby – fyzické osoby alebo SHR, ktoré už zaslali registráciu a zaplatili príslušné poplatky, budú oslovené a po dohode im bude registrácia vrátená, prípadne pri zaslaní nových tlačív budú ich členovia a kone registrované na nový klub. Horeuvedené kluby – fyzické osoby majú termín na potrebné zmeny predĺžený do 15.3.2014.

Termín registrácie pre ostatné kluby sa nemení a končí 28.2.2014.

Garantom registrácie na rok 2014 je Predsedníctvo SJF, zamestnanci sekretariátu budú vykonávať registráciu iba podľa týchto pravidiel.

Informácie o založení občianskeho združenia nájdete aj na : https://www.viaiuris.sk/aktivity/prva-pravna-pomoc/ako-zalozit-obcianske-zdruzenie-.html