Pozvánka na valné zhromaždenie oblasti

odkaz na súbor >>>>

 

Skúšky základného jazdeckého výcviku jazdca  v Hrabušiciach 10.10.2015

 

Jazdecký klub FREESTYLE POPRAD organizuje skúšky základného jazdeckého výcviku jazdca.

Termín:10.10.2015

Miesto konania:  AKRON a.s., Hviezdoslavova 495, 053 15, Hrabušice,  RANČ QUARTER -  HRABUŠICE

Časový harmonogram:

09.00 – 10.00 hod.    prezentácia, organizačné pokyny

10.00 – 12.30 hod.   praktická časť

13.00 – 14.00 hod.   teoretická časť

14.30 hod.                  vyhodnotenie

 

Poplatok:  30 EUR

Uzávierka prihlášok: 06.10.2015

Prihlášky zasielajte na:  c.sedlacko@wmx.sk

                                          Adresa : Cyril Sedlacko, Tatranská 6, 059 91 Veľký Slavkov. Tel. 0905 391 022

Rozhodcovský zbor:Ján Kuchár, Ing. Gabriela Kopecká, Ing. Marián Varga

Upozornenie :

 Všetky kone prihlásené na skúšky  musia byťserologicky testované (Cogginsov test) na infekčnú anémiu koní (EIA). Tento test nesmie byťstarší ako 60 dní a potvrdenie o negatívnom výsledku musí byťzapísané v pase koňa  / neplatí pre  kone ustajnené na RANČI /

 

 

Ing. Marián Varga v.r.

za SJF JO Prešov

dňa 13.09.2015

OZNAM

Organizačný výbor jazdeckých pretekov " 5. ročník PREŠOVSKÉ JAZDECKÉ PRETEKY MERCDES -  BENZ" sa rozhodol dodržať nariadenie Štátnej a potravinovej správy Slovenskej republiky zo dňa 11.06.2015 o povinnosti testovať kone na IAE. Tz., vyšetrenia IAE (infekčná anémia koní) nesmie byť staršie ako 6 mesiacov a musí byť zaznamenané v pase koňa a musí ho mať každý jeden kôň zúčastňujúci sa jazdeckých pretekov.

 Za organizačný výbor   Drahomíra Olexyová

OZNAM

Organizátor jazdeckých pretekov v obci Haniska (06.09.2015) upúšťa od podmienky výsledkov vyšetrenia nie starších ako 30 dní a v platnosti ostáva veterinármi stanovená 6-mesačná lehota.

Oznam

Preteky, ktoré sa mali konať 23. - 24. 5. 2015 vo Finticiach boli z technických príčin zrušené.

Skúšky základného jazdeckého výcviku jazdca  vo Finticiach 2.5.2015

SLOVAK JUMPING ACADEMY Prešov organizuje skúšky základného jazdeckého výcviku jazdca.

Termín:  2.5.2015

Miesto konania:  Fintice

Časový harmonogram:

9.00 – 10.00 hod.    prezentácia, organizačné pokyny

10.00 – 12.30 hod.   praktická časť

13.00 – 14.00 hod.   teoretická časť

14.30 hod.                  vyhodnotenie

Poplatok:  30 EUR

Uzávierka prihlášok:    1.5.2015

Prihlášky zasielajte na:    oz.jfopk@gmail.com

Rozhodcovský zbor:   Ing. Horváthová, Sibal, Dolný

 

Ing. Marián Varga v.r.

za SJF JO Prešov

dňa 13.04.2015

Oznam

Skúšky ZVJZ, ktoré sa mali konať dňa 14. 3. 2015 v jazdeckom areáli Parkúr Team Slavoj Prešov sú pre nedostatok záujemcov zrušené.

Skokové sústredenie s Patrikom Majherom bolo zrušené. Pre zabezpečenie sústredenia sme zohnali náhradného trénera, ktorým bude Vojtech Vida.

 

Skokové sústredenie s Vojtechom VIDOM, dlhoročným reprezentantom ČSJF a SJF v skokoch.


Pozývame Vás na skokové sústredenie s Vojtechom Vidom. Sústredenie sa bude konať v dňoch  24.-26.22015 v Stropkove(JS Bechera Stropkov).

Program

1 deň – úprava sedu jazdca a vplyv pomôcok jazdca na koňa

2 deň – práca na kavaletách a bariérach

3 deň-  skoková príprava

 Cena ustajnenia    - 5 Eur deň

Cena ubytovania   - 15 Eur noc

Cena stravného     - 15 Eur raňajky , obed ,večera

Cena za tréning     - 60 Eur (+ - v závislosti od počtu jazdcov)

Možnosť zapožičania koňa na tréning za úhradu  u p. Becheru.

Ustajnenie nutné nahlásiť  vopred najneskôr do 20.2.2015 u p. Becheru t.č 0903 900 469 .

Kontakt pre nahlásenie koní na tréning Bechera Jozef /0903900469/becher@stonline.sk

Sústredenie sa presúva z Prešova (Slavoj) do Stropkova kôli skvalitneniu sústredenia. (možnosť ustajnenia, ubytovania a stravy na  jednom mieste. V Prešove nebola možnosť ustajnenia koní).

Súčasťou tréningu bude aj denné posedenie s premietaním vídea a vzájomnou diskusiou s opravou chýb so šéf trénerom sústredenia a súčasnými trénermi za prítomnosti svojho jazdca v salóniku hotela Ondava ****(denne po večeri). Pri ukončení  sústredenia budú odovzdané účastníkom vlastné nahrávky jazdcov a koní na kľúč. (prázdny kľúč je potrebné priniesť)