Skokový pohár VSO 2015 a 2016

    Cieľom tejto dlhodobej skokovej súťaže je zatraktívnenie jazdectva pre účastníkov i divákov. Do súťaže sa nie je potrebné prihlasovať.
    Súťaž juniorov sa rozširuje o kategóriu mladých jazdcov. V prípade ak má mladý jazdec viacero koní a s niektorým z nich chce súťažiť v kategórii seniorov, môže, ale s týmto koňom potom už nesmie súťažiť v súťaži juniorov. Svoje rozhodnutie o zaradení koňa do konkrétnej súťaže musia oznámiť pred prvými pretekmi predsedovi skokovej komisie. V súťaži juniorov teda môžu súťažiť v r. 2015 dve kategórie jazdcov: juniori a mladí jazdci.
    Pre potreby SP VSO budeme však túto skupinu aj naďalej nazývať SP VSO juniorov. Do tejto súťaže sa budú počítať výsledky parkúrov „L“ hodnotených poľa stupnice „A“, čl. pravidiel 238 z nasledovných podujatí:,
            MI, Raslavice, BJ, KE, V. Šariš, T. Lomnica, Stropkov, SNV, Lužany, a finále v KE,
    Ak sa niektorá dvojica zúčastní aj vyšších súťaží ako „L“, body sa jej budú počítať podľa celkového umiestnenie v konkrétnej súťaži.

    V roku 2015 budeme zvlášť vyhodnocovať aj SP V SO detí. Do tejto súťaže sa budú počítať výsledky z parkúrov „Z“ hodnotených podľa stupnice A čl. pravidiel 238 zo všetkých podujatí v rámci jazdeckej oblasti Košice a Prešov.
    Ak sa niektorá dvojica zúčastní aj vyšších súťaží ako „Z“, body sa jej budú počítať podľa celkového umiestnenie v konkrétnej súťaži.

    Do hodnotenia SP VSO seniorov sa budú počítať všetky parkúry „S“ hodnotené podľa stupnice „A“, čl. pravidiel 238.
    Ak sa niektorá dvojica zúčastní aj vyšších súťaží ako „S“, body sa jej budú počítať podľa celkového umiestnenie v konkrétnej

    Budú sa počítať len výsledky z vyšších súťaži z pretekov v rámci VSO.

    Bodovanie: za 1. miesto 18 b.,2. 15 b., 3. 13 b., 4. 12 b. atď. až po 0 bodov. Jazdci z iných oblastí a zo zahraničia sa v poradí vynechávajú. Pri bodovaní kategórie juniorov sa v poradí vynechávajú mladí jazdci súťažiaci v kategórii seniorov a seniori. Pri bodovaní kategórie detí sa v poradí vynechávajú juniori, mladí jazdci a seniori.

    Súťaž kategórie seniorov bude mať finále so striedaním koní. Do finále postúpia 4 prvé dvojice, pričom podmienkou je aby dvojica absolvovala najmenej polovicu bodovaných súťaží. Finále bude v Košiciach v rámci Pretekov o Košický pohár.

    Financovanie súťaže: zabezpečí predsedníctvo oblastí SJF Košice a Prešov  .

    Priebežné vyhodnocovanie bude robiť J. Cigánek a bude aktuálne zverejňované na stránke VSO. Štarty a výsledky z vyšších súťaží v rámci VSO ako aj prípadné reklamácie posielajte na adresu J. Cigánka.

    Schválené na spoločnom stretnutí predsedov oblasti SJF Košice a Prešov.