OZNAM

Na základe čĺánku XIII Stanov SJF predsedníctvo oblasti Košice zvoláva Valné zhromaždenie oblasti.

 

Termín :                                  28.11.2015      o 10:00

Miesto konania :                     Jazdecký areál UVLF, Trieda KVP 9 , Košice

 

Návrh programu :

 

1.         Otvorenie

2.         Voľba mandátovej komisie /návrh z pléna/

3.         Voľba pracovného predsedníctva /návrh z pléna/

4          Schválenie programu VZ

5.         Voľba volebnej a návrhovej komisie /návrh z pléna/

6.         Voľba predsedníctva oblasti /návrh z pléna/

7.         Rôzne

            8.         Ukončenie

 

Prezentácia delegátov klubov            od 9:15 do 9:45

SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA V Poľove

Miesto konania:

Jazdecká škola Fébus

Pažitná 5

Košice-Poľov; 04015

 

Dátum a čas konania :

24.10.2015 od 9:00

 

Poplatok :

30 eur

 

Kontakt :

0903113497

Skúšky základného výcviku jazdcov

Jazdecký oddiel TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizuje skúšky základného jazdeckého výcviku jazdca.

Termín:  3.10.2015

Miesto konania:  Jazdecký areál UVLF v Košiciach, Trieda KVP 9, Košice 

Časový harmonogram:
09.00 – 10.00 hod.    prezentácia, organizačné pokyny
10.00 – 12.00 hod.   praktická časť
13.00 – 14.00 hod.   teoretická časť
14.30 hod.                  vyhodnotenie

Poplatok :  30 EUR

Uzávierka prihlášok:    01.10.2015, Kontakt : 0905 644 686  - Ing. Marek Horváth

Prihlášky:  info@slavia-kosice.sk

Upozornenie :
Všetky kone prihlásené na skúšky  musia byť serologicky testované (Cogginsov test) na infekčnú anémiu koní (EIA). Tento test nesmie byť starší ako 30 dní.

 

 

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE OBLASTI

Na základe čĺánku XIII Stanov SJF predsedníctvo oblasti Košice zvoláva Valné zhromaždenie oblasti.

Termín : 24.5.2014 o 11:00
Miesto konania : Jazdecký areál UVLF, Trieda KVP 9 , Košice

Návrh programu :
    1. Otvorenie
    2. Voľba mandátovej komisie /návrh z pléna/
    3. Voľba pracovného predsedníctva /návrh z pléna/
    4. Schválenie programu VZ
    5. Voľba volebnej a návrhovej komisie /návrh z pléna/
    6. Voľba kontrolóra oblasti /návrh z pléna/
    7. Rôzne
    8. Ukončenie

Prezentácia delegátov klubov od 10:15 do 10:45

V Košiciach 24.4.2014

Ing. Marek Horváth v.r.
Mgr. Martin Bulík v.r.