Funkcia Meno Telefón E-mail
Predseda predsedníctva Ing. Marek Horváth   info@slavia-kosice.sk
Podpredseda predsedníctva Mgr. Martin Bulík   bulik.martin@gmail.com
Členovia predsedníctva Zdeno Kuchár    
Tomáš Králik    
MVDr. Jozef Cigánek    

 

Funkcia Meno
Člen disciplinárnej komisie Ján Kuchár
KRK MVDr. Vladimír Hura

 

Funkcie Meno E-mail
Rozpisy a delegovanie rozhodcov MVDr. Miloš Kravec kravec.m@gmail.com
Športový kalendár MVDr. Vladimír Hura