Hospodárenie za rok 2014 - Jazdecká oblasť Prešov              pokladňa
Kritériá: Od DUÚP 01.01.2014, do DUÚP 31.12.2014, analytický účet 211 006            
Interné číslo dokladu Externé číslo dokladu Dátum              DUÚP Suma v EUR Protiúčet Text
Má dať Dal
211 006 Pokladnica JO PO     Začiatočný zostatok k 01.01.2014:     0,00
P P-6/0001   23.03.2014 295,00   662 890 Skusky zakl vycvik - Slavoj Prešov
V V-6/0004   15.04.2014   1,80   pen. dennik
V V-6/0003   27.04.2014   30,00   Dolny- rozhodca
V V-6/0002   27.04.2014   30,00   Horvátova - rozhodca
V V-6/0001   27.04.2014   30,00   Rindosova - rozhodca
P P-6/0002   27.04.2014 140,00   662 890 Skusky zakl vycvik - JFOPK Fintice
V V-6/0006   06.07.2014   200,00   Horsea Rea - mjastrovstva deti a dorastu
V V-6/0005   18.09.2014   50,00   Galaxia OZ - XX ročnik ceny Gordona v drezúre
V V-6/0007   23.10.2014   7,15   Slovenská pošta, a.s.
P P-6/0003   02.12.2014 1200,00   261 000 Dotácia pokladnice
V V-6/0008   03.12.2014   83,60   4SPORT s.r.o.- občerstvenie - stretnutie klubov JOP
V V-6/0010   22.12.2014   100,00   JA Sp. Sobota - Zemanova 1 a 2 miesto v MSR juniori
V V-6/0009   22.12.2014   151,00   Galaxia - uspešná reprezentácia vo voltiži 
V V-6/0011   30.12.2014   50,00   Holakovska - sprava Webstránky 
    Obraty celkom : 1635,00 733,55 Konečný zostatok k 31.12.2014 :     901,45
    Obraty za všetky účty : 1635,00 733,55            

 

Hospodárenie za rok 2014 - Jazdecká oblasť Prešov             účet
Kritériá: Od DUÚP 01.01.2014, do DUÚP 31.12.2014, analytický účet 211 011            
Interné číslo dokladu Externé číslo dokladu Dátum              DUÚP Suma v EUR Protiúčet Text
Má dať Dal
211 011 Bankové účty SLSP JO Prešov   Začiatočný zostatok k 01.01.2014:     0,00
11 BU-000-001   15.03.2014 1000,00   261 000 Finančný príspevok SJF
11 BU-001-001   31.03.2014   6,43 549 121 288 Bankové poplatky 
11 BU-002-001   31.05.2014 0,02   644 442 Kreditné úroky
11 BU-003-001   06.06.2014   500,00 321 000 Úhrada faktúry - majstrovstva východu dospeli
11 BU-004-001   30.06.2014   17,40 549 121 288 Bankové poplatky 
11 BU-005-001   02.07.2014 1712,00   395 000 SJF príspevok
11 BU-006-001   31.07.2014   5,30 549 121 288 Bankové poplatky 
11 BU-006-002   31.07.2014 0,02   64 444 288 Kreditné úroky
11 BU-007-001   31.08.2014 0,02   64 444 288 Kreditné úroky
11 BU-007-002   31.08.2014   5,15 549 121 288 Bankové poplatky 
11 BU-008-001   30.09.2014 0,02   64 444 288 Kreditné úroky
11 BU-008-002   30.09.2014   5,90 549 121 288 Bankové poplatky 
11 BU-009-001   10.10.2014   500,00 321 000 Úhrada faktúry - finále skokoveho pohára sen.Prešov
11 BU-009-002   10.10.2014   250,00 395 000 Horse area n.o. - vyhodnotenie jazdeckej sezony 2014
11 BU-010-001   31.10.2014 0,01   64 444 288 Kreditné úroky
11 BU-010-002   31.10.2014   8,55 549 121 288 Bankové poplatky 
11 BU-011-001   30.11.2014 0,01   64 444 288 Kreditné úroky
11 BU-011-002   30.11.2014   5,15 549 121 288 Bankové poplatky 
11 BU-012-001   02.12.2014   1200,00 261 000 Dotácia pokladne
11 BU-013-001   31.12.2014   11,40 549 121 288 Bankové poplatky 
    Obraty celkom : 2712,10 2515,28 Konečný zostatok k 31.12.2014 :     196,82
    Obraty za všetky účty : 2712,10 2515,28