Zápisnice - PO

Z á p i s n i c a   č. 1/2014 zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov, dňa 29.01.2014 v Poprade - prezenčná listina

Z á p i s n i c a   č. 2/2014 zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov, dňa 23.02.2014 vo Fulianke - prezenčná listina

Z á p i s n i c a   č. 3/2014 zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov dňa 21.05.2014 v Poprade - prezenčná listina - žiadosť OZ Galaxia

Z á p i s n i c a   č. 4/2014 zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov dňa 18.09.2014 v Prešove

Z á p i s n i c a   č. 5/2014 zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov dňa 29.11.2014 v Prešove - prezenčná listina

Z á p i s n i c a   č. 6/2014 zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov dňa 08.02.2015 v Košiciach - prezenčná listina

Z á p i s n i c a   č. 7 zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov dňa 13.05.2015 - prezenčná listina

Z á p i s n i c a   č. 8 zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov dňa 25.08.2015 - prezenčná listina

Z á p i s n i c a   č. 9 zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov dňa 07.10.2015 - prezenčná listina - návrh na čestné členstvo

Z á p i s n i c a  č. 10 zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov dňa 24.10.2015 - prezenčná listina - Rokovací poriadok Valného zhromaždenia - Volebný poriadok Valného zhromaždenia

Z á p i s n i c a  z Valného zhromaždenia jazdeckej oblasti Prešov konaného dňa 06.12.2015 - Správa mandátovej komisie - Návrh na uznesenie - Prezenčná listina - Protokol o voľbách

Z á p i s n i c a  č. 11 zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov, dňa 04. 03. 2016 - prezenčná listina

Zápis z porady zástupcov jazdeckých oddielov 10.6.2016

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia P-SJF - Východoslovenská oblasť - 15.6.2016

Zápis zo stretnutia predsedov klubov a členov VSO - 20.11.2016 - Prešov