Funkcia Meno Telefón E-mail
Predsedkyňa predsedníctva Janka Rindošová   equispol@centrum.sk
Podpredseda oblasti Ing. arch. Marek Gryglak   duelanomjrg@gmail.com
Členovia predsedníctva Ing. Bystrík Kiska 0905 901 713 kiska@slovanet.sk
Ing. Marián Varga 0902 201 686 maroskovarga@gmail.com
Mária Fogašová 0905 436 993 ozgalaxiao@azet.sk

 

Funkcia Meno Telefón E-mail
Člen disciplinárnej komisie Ing. arch. Marek Gryglak   duelanomjrg@gmail.com
KRK Slavomíra Javorská 0903 142 238 slavka.javorska@gmail.com

 

 

Funkcia Meno Telefón E-mail
Rozpisy a delegovanie rozhodcov Ing. Marián Varga 0902 201 686 maroskovarga@gmail.com
Športový kalendár Ing. Marián Varga 0902 201 686 maroskovarga@gmail.com