2012

Skokový pohár VSO 2012

 

    Cieľom tejto dlhodobej skokovej súťaže je zatraktívnenie jazdectva pre účastníkov i divákov. Do súťaže sa nie je potrebné prihlasovať. Do hodnotenia juniorov sa budú počítať výsledky zo všetkých „L“ parkúrov VSO hodnotených poľa stupnice „A“, čl. pravidiel 238 v danom roku. Do hodnotenia seniorov sa budú počítať určené parkúry „S“ hodnotené podľa stupnice „A“, čl. pravidiel 238.

    Bodovanie: za 1. miesto 18 b.,2. 15 b., 3. 13 b., 4. 12 b. atď. až po 0 bodov. Jazdci z iných oblastí a zo zahraničia sa v poradí vynechávajú. Pri bodovaní kategórie juniorov sa v poradí vynechávajú aj mladí jazdci a seniori.

    Súťaž kategórie seniorov bude mať finále so striedaním koní. Do finále postúpia 4 prvé dvojice, pričom podmienkou je aby dvojica absolvovala najmenej polovicu bodovaných súťaží. Finále bude pravdepodobne v Prešove.

    Financovanie súťaže: zabezpečí VV VSO a usporiadatelia hodnotených parkúrov prispejú 5% zo štartovného v danej súťaži.

    Priebežné vyhodnocovanie bude robiť J. Cigánek a bude aktuálne zverejňované na stránke VSO.

                                                                                                                                                                                                      predseda skokovej komisie VSO

                                                                          Zdeno Kuchár

 

 

Výsledky

Rozpisy a výsledky

 

Dátum Miesto Názov Rozpis Štartky Výsledky
28. 04. 2012 Prešov Prešovské halové preteky  

Štartka 1

Štartka 2

Výsledky
06. 05. 2012 Bardejov Cena primátora mesta Bardejov Rozpis   Výsledky
13. 05. 2012 Kežmarok Cena primátora mesta Kežmarok Rozpis   Výsledky
13. 05. 2012 Lužany pri Topli Cena obce Lužany Rozpis   Výsledky
20. 05. 2012 Pribeník Májová cena SOŠ Pribeník Rozpis   Výsledky
27. 05. 2012 Veľká Lomnica Cena obce Veľká Lomnica Rozpis   Výsledky
02. - 03. 06. 2012 Košice Cena rektora UVLF Košice Rozpis   Výsledky
10. 06. 2012 Spišský Štiavnik Štiavnická podkova Rozpis   Výsledky
24. 06. 2012 Veľký Šariš Cena Šariša Rozpis   Výsledky
30. 06. - 01. 07. 2012 Tatranská Lomnica Majstrovstvá VSO Rozpis   Výsledky
08. 07. 2012 Budulov Cena EKOINVEST s.r.o. Moldava n/Bodvou, X. ročník Rozpis   Výsledky
15. 07. 2012 Hrabušice - Podlesok Cena JK Malý Majer Hrabušice Rozpis   Výsledky
28. 07. 2012 Brzotín Deň koní Brzotín Rozpis   Výsledky
28. 07. 2012 Veľká Lomnica CENA firmy LA - TERRA a OBCE VEĽKÁ LOMNICA Rozpis   Výsledky
18. 08. 2012 Ličartovce Cena obce Ličartovce Rozpis   Výsledky
19. 08. 2012 Hrabušice Cena Slovenského raja Rozpis   Výsledky
26. 08. 2012 Stropkov Stropkovská ZLATÁ PODKOVA 2012 Rozpis   Výsledky
01.  - 02. 09. 2012 Sečovce Cena firmy Noxwel 2. ročník Rozpis   Výsledky
02. 09. 2012 Sp. Nová Ves Cena Spiša Rozpis   Výsledky
08. 09. 2012 Košice Košický pohár - 16. ročník Rozpis   Výsledky
15. - 16. 09. 2012 Prešov Prešovské parkúrové preteky Mercedes-Benz   Štartka Výsledky
29. 09. - 30. 09. 2012 Prešov - Fintice Pohár SLOVAK JUMPING ACADEMY PREŠOV Rozpis   Výsledky
07. 10. 2012 Košická Polianka Košická Polianka Rozpis   Výsledky
13. 10. 2012 Košice 1. ročník drezúrnych pretekov Rozpis   Výsledky