2013

Kalendár pretekov

 

Dátum Miesto Názov Rozpis Štartka Výsledky
13.04.2013 Prešov Prešovské halové preteky Rozpis   Výsledky
21.04.2013 Košice Drezúrne preteky - Cena BUDOSport - jazdecké potreby Rozpis   Výsledky
01.05.2013 Michalovce Jarná cena Michaloviec Rozpis   Výsledky
05.05.2013 Bardejov Cena primátora mesta Bardejov Rozpis   Výsledky
18.05.2013 Spišská Nová Ves KMK Rozpis   Výsledky
19.05.2013 Veľká Lomnica Cena obce Veľká Lomnica Rozpis   Výsledky
19.05.2013 Pribeník Májová cena SOŠ Pribeník Rozpis   Výsledky
26.05.2013 Raslavice Cena starostu obce Raslavice Rozpis   Výsledky
08. - 09.06.2013 Košice Cena rektora UVLF Košice - 28. ročník Rozpis   Výsledky
16.06.2013 Spišský Štiavnik Štiavnická podkova Rozpis   Výsledky
23.06.2013 Budulov Cena EKOINVEST s.r.o Moldava n/Bodvou, XIII. ročník Rozpis   Výsledky
23.06.2013 Veľký Šariš Cena Šariša Rozpis   Výsledky
29. - 30.06.2013 Tatranská Lomnica Majstrovstvá VSO Rozpis Štartka Výsledky
07.07.2013 Spišský Štiavnik Cena JK EQUIPE Spišský Štiavnik     Výsledky
14.07.2013 Hrabušice-Podlesok Cena JK Malý Majer Hrabušice Rozpis   Výsledky
20.07.2013 Brzotín Deň koní Brzotín Rozpis   Výsledky
21.07.2013 Spišská Teplica Majstrovstvá východoslovenskej oblasti v drezúre Rozpis   Výsledky
28.07.2013 Veľká Lomnica Cena firmy LA-TERRA a obce Veľká Lomnica Rozpis   Výsledky
11.08.2013 Spišský Štiavnik "Castle Cup" Sp. Štiavnik - Kaštieľ Rozpis   Výsledky
16. - 18.08.2013 Stropkov XXXIII. roč. STROPKOVSKÁ ZLATÁ PODKOVA - 2013 Rozpis   Výsledky
17.08.2013 Mengusovce Mengusovské rodeo "Memoriál Jána Galla" Rozpis   Výsledky
25.08.2013 Spišská Nová Ves Cena Spiša Rozpis Štartka Výsledky
31.08.2013 Jazdecký areál ULVF Košice Košický pohár - 17. ročník Rozpis   Výsledky
07. - 08.09.2013 Fintice Pohár SLOVAK JUMPING ACADEMY PREŠOV Rozpis   Výsledky
14. - 15.09.2013 Prešov Prešovské parkúrové preteky MERCEDES-BENZ   Štartka Výsledky
21.09.2013 Košice

Cena BUDO Sport

Jesenná cena Košíc v drezúre

Rozpis   Výsledky
13.10.2013 Košická Polianka Košická Polianka Rozpis   Výsledky

 

Skokový pohár VSO 2013

 

Cieľom tejto dlhodobej skokovej súťaže je zatraktívnenie jazdectva pre účastníkov i divákov. Do súťaže sa nie je potrebné prihlasovať.

Súťaž juniorov sa rozširuje o kategóriu mladých jazdcov. V prípade ak má mladý jazdec viacero koní a s niektorým z nich chce súťažiť v kategórii seniorov, môže, ale s týmto koňom potom už nesmie súťažiť v súťaži juniorov. Svoje rozhodnutie o zaradení koňa do konkrétnej súťaže musia oznámiť pred prvými pretekmi predsedovi skokovej komisie. V súťaži juniorov teda môžu súťažiť v r. 2013 tri kategórie jazdcov: deti, juniori a mladí jazdci. Pre potreby SP VSO budeme však túto skupinu aj naďalej nazývať SP VSO juniorov. Do tejto súťaže sa budú počítať výsledky parkúrov „L“ hodnotených poľa stupnice „A“, čl. pravidiel 238 z nasledovných podujatí: halové PO, MI, Raslavice, BJ, KE, V. Šariš, T. Lomnica, Stropkov, SNV, KE, Lužany a finále v PO.

Do hodnotenia seniorov sa budú počítať parkúry „S“ hodnotené podľa stupnice „A“, čl. pravidiel 238.

Bodovanie: za 1. miesto 18 b.,2. 15 b., 3. 13 b., 4. 12 b. atď. až po 0 bodov. Jazdci z iných oblastí a zo zahraničia sa v poradí vynechávajú. Pri bodovaní kategórie juniorov sa v poradí vynechávajú mladí jazdci súťažiaci v kategórii seniorov a seniori.

Súťaž kategórie seniorov bude mať finále so striedaním koní. Do finále postúpia 4 prvé dvojice, pričom podmienkou je aby dvojica absolvovala najmenej polovicu bodovaných súťaží. Finále bude pravdepodobne v Prešove.

Financovanie súťaže: zabezpečí VV VSO a usporiadatelia hodnotených parkúrov prispejú podľa zmlúv 5% zo štartovného v danej súťaži.

Priebežné vyhodnocovanie bude robiť J. Cigánek a bude aktuálne zverejňované na stránke VSO.

 

predseda skokovej komisie VSO

                                                                                    Zdeno Kuchár

 

Aktuálne výsledky