Predsedovia komisií

 

Komisia Predseda Telefón E-mail
Organizačná RNDr. Róbert Fekár   svkeqfed@hotmail.com
Hospodársko - marketingová Bc. Daniel Kollár 0907 958 588 lkollar.d@nextra.sk
Veterinárna MVDr. Vladimír Hura 0915 987 048  
Disciplinárna Ing.arch. Marek Józef Gryglak 0905 615 848 duelanomjrg@gmail.com
Rozhodcovská MVDr. Miloš Kravec 0905 350 962  
Drezúrna Janka Rindošová 0905 372 302 equispol@centrum.sk
Skoková Zdeno Kuchár 0905 430 834 Kuchar.Zdeno@gmail.com
Voltížna MVDr. Marián Pavľak 0903 033 165  
Všestrannej spôsobilosti Július Neugebauer  

info@eventingclub.eu

Vytrvalostného jazdenia Vratislav Gallo 0907 435 123  
Westernového jazdenia Ing. Peter Šimek

0915 987 233

simek.peto@gmail.com
Záprahová Ing. Marian Varga