Archív článkov

LIST

13.03.2014 19:45
Vážený pán predseda predsedníctva SJF - Ing. Milutín Kubík     My dolupodpísaní členovia predsedníctva SJF si vysoko vážime Vašu snahu o korektnú spoluprácu so všetkými členmi Predsedníctva. Aj ostatné zasadnutie Predsedníctva SJF zo dňa 3.3.2014 ukázalo, že všetci členovia...

O Z N A M Predsedníctva SJF usporiadateľom pretekov, staviteľom parkúrov, rozhodcom, sekretariátu a jednotlivým komisiám SJF (na základe Zápisnice zo zasadnutia Predsedníctva SJF dňa 3.3.2014)

09.03.2014 11:10
Usporiadateľom a organizátorom pretekov: Predsedníctvo žiada usporiadateľov o bezpodmienečné dodržiavanie termínov nahlasovania pretekov a rozpisov do športového kalendára na základe platných Pravidiel a Smerníc vo všetkých jazdeckých disciplínach, najmä v jazdeckej...

O Z N A M Predsedníctva SJF k registrácií pre rok 2014 (na základe Zápisnice zo zasadnutia Predsedníctva SJF dňa 3.3.2014)

09.03.2014 11:08
Predsedníctvo SJF schválilo zjednotenie termínu registrácie pre členov aj kluby na 15.3....

Výberové konanie - spoločné majstrovstvá Prešovského a Košického kraja

05.03.2014 22:41
Predsedníctvo Prešovskej jazdeckej oblasti vypisuje výberové konanie na usporiadanie spoločných majstrovstiev Prešovského a Košického kraja pre kategóriu detí a juniorov. Záujemcovia môžu zasielať žiadosti do 15.3.2014 na stránku prešovského kraja.

Oznam klubom

28.02.2014 15:55
Predsedníctvo SJF oznamuje, že registrácia klubov bude prebiehať v súlade s platnými stanovami. Vzhľadom na článok III, bod 1 : klubom môže byť len právnická osoba. Upozorňujeme kluby, ktoré v minulom roku boli registrované v SJF ako fyzická osoba – podnikateľ alebo SHR, že tieto už v tejto právnej...

Informácia z I. zasadania Predsedníctva SJF 7.2.2014, Bratislava

28.02.2014 15:54
Stručne z toho čo sa udialo počas I. zasadania Predsedníctva SJF     1.         Voľba Predsedu SJF  : zvolený bol prof. Ing. Marko Halo             Voľba podpredsedu : volený bol Ing. Marek...

Napíšte nám!

28.02.2014 09:55
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše názory sú pre nás cennými podnetmi k zlepšovaniu našich služieb. Navyše, pochvala od spokojného zákazníka je pre nás najlepšia odmena za našu prácu.

Vitajte na našej novej web stránke

28.02.2014 09:54
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem obvyklého zoznamu služieb aj prehľad aktualít. Budeme Vás informovať o prebiehajúcich akciách a o nových službách, ktoré pripravujeme.
Záznamy: 1 - 8 zo 8